تاریخ :  دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393
نویسنده :  مصطفی آهنج
نویسنده: فیروزه فقهی
منبع : سایت http://www.arel.ir

خلق محیطی زیبا و کاربردی، کاری سخت و پیچیده نخواهد بود اگر با عناصر اولیه و اصول کلی طراحی آشنا باشیم. شناسایی و رعایت این عناصر و اصول، به ما دیدی درست و کاربردی می دهد که بر اساس آن می توان دست به انتخاب زد. عناصر طراحی، در حقیقت ابزار اولیه ی طراحی هستند و عبارتند از: خط، شکل، فضا، فرم، بافت و رنگ. نحوه ی ترکیب این عناصر و قرارگیری آنها در محیط را اصول طراحی مشخص می کنند. تعادل، ریتم و تاکید، از جمله ی مهمترین این اصول هستند. در این مقاله سعی شده با مراجعه به مقالات موجود در این زمینه و سایت های معتبر، به بعضی از مهمترین و کلیدی ترین آنها پرداخته شود؛ با تاکید بر اینکه ممکن است عناصر و اصول دیگری هم وجود داشته باشند که در این مقاله ذکر نشده باشند.

 

 :: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، معاری پایدار، آموزش
:: برچسب‌ها: عناصر و اصول در طراحی داخلی, معماری داخلی
تاریخ :  پنجشنبه دوم بهمن 1393
نویسنده :  مصطفی آهنج

اگر از نور کامل و طبیعی خورشید که گستردگی و کیفیت آن قابل مقایسه با نورهای دیگر نیست صرف نظر کنیم، استفاده از نور آبی مصنوعی و چراغ های روشنایی، به نیازی ضروری و همیشگی تبدیل شده است. به خصوص نقش نورپردازی در معماری داخلی بسیار مهم و جذاب می نماید

با افزایش کارایی های صنعت برق و امکانات تکنولوژیک مربوط به آن، استفاده از محصولات وابسته به آن نیز رشد چشمگیری داشته است، چنان که باید اذعان داشت روشنایی راه را برای یک تحول در شناخت و طراحی معماری باز کرده است

این محصولات که مشتمل بر انواع چراغ ها و سیستم های روشنایی هستند، ابزار اصلی نورپردازی را تشکیل می دهند. با تنوع این ابزار، طراحان با مساله ای مواجه می شوند و آن انتخاب صحیح وسیله نوری و تعیین محل مناسب برای آن است. چنین مشکلی پیچیده تر از تامین کمی نور استپ

اگرچه لامپ های عریان قادرند نیازهای کمی نور را به آسانی مرتفع کنند، واضح است جنبه های دقیق تامین آسایش و نکات ظریف زیبایی شناسی از عهده این وسایل ساده برنمی آید. در حقیقت گره کار در تهیه و تامین نور نیست بلکه تنظیم منابع نوری برای خلق محیط مناسب بصری، مساله اصلی است

 :: برچسب‌ها: نور, نورپردازی, دکوراسیون داخلی
تاریخ :  سه شنبه چهارم شهریور 1393
نویسنده :  مصطفی آهنج

نكات اجرايي زير سازي پي :

فرض كنيد يك پروژه اسكلت فلزي را بخواهيم به اجرا در آوريم ، مراحل اوليه اجرايي شامل ساخت پي مناسب است كه در كليه پروژه ها تقريبا يكسان اجرا مي شود ، اما قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پي ، بايد توجه داشت كه ابتدا نقسه فنداسيون را روي زمين پياده كرد و براي پياده كردن دقيق آن بايستي جزئيات لازم در نقشه مشخص گرديده باشد. از جمله سازه به شكل يك شيكه متشكل از محورهاي عمود بر هم تقسيم شده باشد و موقعيت محورهاي مزبور نسبت به محورها يا نقاط مشخصي نظير محور جاده ، بر زمين بر ساختمان مجاور و غيره تعيين شده باشد.( معمولا محورهاي يك امتداد با اعداد 3،2،1و... شماره گذاري مي شوند و محورهاي امتداد ديگر با حروف C-B-A و ... مشخص مي گردند. همچنين بايد توجه داشت ستونها و فنداسيونهايي را كه وضعيت مشابهي از نظر بار وارد شده دارند ، با علامت يكسان نشان مي دهند : ستون را با حرف C و فنداسيون را با حرف F نشان ميدهند . ترسيم مقاطع و نوشتن رقوم زير فنداسيون ، رقوم روي فنداسيون ، ارتفاع قسمت هاي محتلف پي ، مشخصات بتن مگر ، مشخصات بتن ، نوع و قطر كلي كه براي بريدن ميلگرد ها مورد نياز است بايد در نقشه مشخص باشد. قبل از پياده كردن نقشه روي زمين اگر زمين ناهموار بود يا داراي گياهان و درختان باشد ، بايد نقاط مرتفع ناترازي كه مورد نظر است برداشته شود و محوطه از كليه گياهان و ريشه ها پاك گردد.سپس شمال جغرافيايي نقشه را با جهت شمال جغرافيايي محلي كه قرار است پروژه در آن اجرا شود منطبق مي كنيم ( به اين كار توجيه نقشه مي گويند) پس از اين كار ، يكي از محورها را (محور طولي يا عرضي ) كه موقيعت آن روي نقشه مشخص شده است ، بر روي زمين ، حداقل با دو ميخ در ابتدا و انتها ، پياده مي كنيم كه به اين امتداد محور مبنا گفته مي شود ؛ حال ساير محورهاي طولي و عرضي را از روي محور مبنا مشخص مي كنيم ( بوسيله ميخ چوبي يا فلزي روي زمين ) كه با دوربين تئودوليت و براي كارهاي كوچك با ريسمان كار و متر و گونيا و شاغول اجرا مي شود. حال اگر بخواهيم محل فنداسيون را خاكبرداري كنيم به ارتفاع خاكبرداري احتياج داريم كه حتي اگر زمين داراي پستي و بلندي جزئي باشد نقطه اي كه بصورت مبنا (B.M) بايد در محوطه كارگاه مشخص شود ( اين نقطه بوسيله بتن و ميلگرد در نقطه اي كه دور از آسيب باشد ساخته مي شود).

نكات فني و اجرايي مربوط به خاكبرداري: داشتن اطلاعات اوليه از زمين و نوع خاك از قبيل : مقاومت فشاري نوع خاك بويژه از نظر ريزشي بودن ، وضعيت آب زير زميني ، عمق يخبندان و ساير ويژگيهاي فيزيكي خاك كه با آزمايش از خاك آن محل مشخص مي شود ، بسيار ضروري است. در خاكبرداري پي هنگام اجرا زير زمين ممكن است جداره ريزش كند يا اينكه زير پي مجاور خالي شود كه با وسايل مختلفي بايد شمع بندي و حفاظت جداره صورت گيرد ؛ به طوري كه مقاومت كافي در برابر بارهاي وارده داشته باشد يكي از راه حلهاي جلوگيري از ريزش خاك و پي ساختمان مجاور، اجراي جز به جز است كه ابتدا محل فنداسيون ستونها اجرا شود و در مرحله بعدي ، پس از حفاري تدريجي ، اجزاي ديگر ديوار سازي انجام گيرد.

نكات فني و اجرايي مربوط به خاكريزي و زير سازي فنداسيون : چاههاي متروكه با شفته مناسب پر مي شوند و در صورت برخورد محل با قنات متروكه ، بايد از پي مركب يا پي تخت استفاده كرد يا روي قنات را با دال بتن محافظ پوشاند. از خاكهاي نباتي براي خاكريزي نبايد استفاده كرد . ضخامت قشرهاي خاكريز براي انجام تراكم 15 تا 20 سانتيمتر است . براي انجام تراكم بايد مقداري آب به خاك اضافه كنيم و با غلتكهاي مناسب آن را متراكم نمايي ، البته خاكريزي و تراكم فقط براي محوطه سازي و كف سازي است و خاكريزي زير فنداسيون مجاز نمي باشد. در برخي موارد ، براي حفظ زير بتن مگر ، ناچار به زير سازي فنداسيون هستيم ، اما ممكن است ضخامت زير سازي كم باشد ( حدود 30 سانتيمتر ) در اين صورت مي توان با افزايش ضخامت بتن مگر زير سازي را انجام داد و در صورت زياد بودن ارتفاع زير سازي ، مي توان با حفظ اصول فني لاشه چيني سنگ با ملات ماسه سيمان انجام داد.

بتن مگر چيست؟

بتن با عيار كم سيمان زير فنداسيون كه بتن نظافت نيز ناميده مي شود معمولا به ضخامت 10 تا 15 سانتيمتر و از هر طرف 10 تا 15 سانتيمتر بزرگتر از خود فنداسيون ريخته ميشود.

قالب بندي فنداسيون چگونه است؟

قالب بندي بايد از تخته سالم بدون گره به ضخامت حداقل 5 . 2 سانتيمتر يا ورقه هاي فلزي صاف يا از قالب آجري (تيغه 11 سانتيمتري آجري يا 22 با اندود ماسه سيمان براي جلوگيري از خروج شيره بتن ) صورت گيرد. لازم به يادآوري است كه پي هاي عادي مي توان با قرار دادن ورقه پلاستيكي ( نايلون) در جداره خاكبرداري از آن به عنوان قالب استفاده كرد.

تذكر: در آرماتور بندي فاصله ميله گردها تا سطح آزاد بتن در مورد فنداسيون نبايد از 4 سانتيمتر كمتر باشد.:: موضوعات مرتبط: آموزش
:: برچسب‌ها: نكات اجرايي زير سازي پي
تاریخ :  سه شنبه چهارم شهریور 1393
نویسنده :  مصطفی آهنج

مزایا و معایب ساختمان های فلزی

احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین ، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند ، محور اصلی مسئولیت عبارت است از الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد.
با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا" بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه 2800 زلزله ایران ساخته میشود . آشنایی با مزایا و معایب ساختمان ها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد .
:: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، معاری پایدار، آموزش
:: برچسب‌ها: مزایا و معایب ساختمان های فلزی
معماری
 
 
تاریخ :  شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
نویسنده :  مصطفی آهنج
معماری (به انگلیسی: Architecture) یا مهرازی هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هم‌آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است.

معماری، سبک طراحی و شیوه ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر ساختارهای فیزیکی است.

باید معماری را از مهندسی سازه و ساخت و ساز متمایز ساخت. گرچه بسیاری از بناها (نظیر خانه‌ها و مکان‌های عمومی) کاملا در حیطهٔ دانش معماری‌ست، برخی سازه‌ها و بناهای دیگر (مثل یادمان‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و غیره) وجود دارند که در مرزی بین معماری و مهندسی یا معماری و هنرقرار می‌گیرند.:: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، معاری پایدار، آموزش
:: برچسب‌ها: معماری
تاریخ :  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393
نویسنده :  مصطفی آهنج
   در این بخش تحت عنوان مقالات در معماری بر آن شده ایم تا مجموعه ایی از مقالات ،گفتارها و نظریات موجود در جامعه معماری ایران و جهان را ارائه دهیم، تا سرآغازی نوین در عرصه بحث مبانی و مفاهیم نظری معماری باشد.

 

1.      نگاهی اجمالی بر تاریخ هتل

صنعت هتل داری نوین شکل گیری خود را به کشورهای اروپایی به ویژه سوئیس مدیون است . این صنعت در ساختمان های کوچک که برای گشودن آن ها از کلیدهای چوبین استفاده می شد شکل گرفت و در همین هتل های کوچک انواع خدمات و سرویس ها به مشتریان عرضه می گردید . رشد واقعی و تکامل این صنعت در آمریکا با گشایش سیتی هتل در نیویورک در سال 1794 آغاز شد و این نخستین ساختمانی بود که به ارائه خدمات مربوط به هتل داری اختصاص یافت . فعالیت های این مرکز به ایجاد انگیزش و رقابت میان شهرهای دیگر انجامید به طوری که سرمایه داران متعدد به این صنعت روی آوردند و هتل های چندی تأسیس کردند . در این هنگام بود که بر تعداد هتل های افزوده شد اما گسترش افسانه ای و شگفت آور این صنعت به سال های قرن بیستم بر می گردد . آن چه امروز به عنوان یک هدف اصلی در هتل های جدید مورد توجه طراحان می باشد ، موضوع راحتی مهمانان و خدمات سریع است. در هتل های جدید رابطه و تماس بین کارکنان هتل و مهمانان به حداقل خود رسیده است . این موضوع به علت پیشرفت تکنیک ، تجهیزات و تأسیسات آن می باشد . از طرف دیگر نحوه این برخورد هم با شکل قبلی خود به کلی متفاوت است . آن تشریفات و احترامات و تعارفات ساختگی از میان رفته و روابط محدود تر اما انسانی تر جانشین آن گردیده است .:: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، آموزش
:: برچسب‌ها: هتل
تاریخ :  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393
نویسنده :  مصطفی آهنج
سبک بین الملل

  • پایه گذاران: هنری راسل هیچکاک، فیلیپ جانسون موزه هنرهای مدرن نیویورک در 1932
  • شکل گیری نوعی معماری شامل فولاد، بتن و شیشه
  • این مصالح باعث پیدایش فرم های جدید شدند با مشخصات: انسجام، سادگی، فقدان تزئینات
  • بیشترین تاکید بر کارکرد و کاربرد، حجم در برابر جرم
  • مطابق دیدگاه ها معماری قرن 19 همسو با معماری انقلاب صنعتی، مفاهیم شفافیت و تداوم فضایی
  • بازگشت به اشکال خالص و روابط هندسی
  • ریشه ها در سبک کوبیسم، معماری فرانک لوید رایت و جنبش ده استیل
  • بین سالهای 1925 تا 1965 به علت: مسکن حداقل و ارزان قیمت، ساختمان سازی کلان


:: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، معاری پایدار، آموزش
:: برچسب‌ها: سبک, معماری
تاریخ :  دوشنبه نوزدهم اسفند 1392
نویسنده :  مصطفی آهنج
 

3Dsmax-vray 

designing by mostafa ahanj

 :: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، معاری پایدار، آموزش
:: برچسب‌ها: CSD doors radinslide, 3Dsmax, vray, designing by mostafa ahanj
تاریخ :  پنجشنبه دهم اسفند 1391
نویسنده :  مصطفی آهنج
چندین سال است که اعراب حوزه خلیج فارس و به خصوص کشور امارات متحده عربی چشم طمع به آب و خاک سرزمین ایران دوخته‌اند این رفتار نابجا از تغییر نام خلیج فارس آغاز شد و سپس نوبت به جزایر سه گانه رسید . اما این زیاده‌خواهی به همین جا ختم نشد و این بار، اعراب، یکی از قدیمی‌ترین و بومی‌ترین دانش ایرانی را به یغما برده‌اند.

 :: موضوعات مرتبط: آموزش
تاریخ :  سه شنبه یکم اسفند 1391
نویسنده :  مصطفی آهنج
معماری اسلامی بر گرفته از قرآن است و عمق و غنای تمدن اسلام را با بهره‌گیری از روح معنویت نشان می‌دهد. این امر به گونه‌ای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسلام به عنوان اندیشه زیبایی‌شناسی دین اسلام در معماری اسلامی تجلی می‌یابد.
 
 


:: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، معاری پایدار، آموزش
:: برچسب‌ها: اسلام, قرآن, معماری
تاریخ :  پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391
نویسنده :  مصطفی آهنج
نشريه بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران، شماره ۵، جلد ١٨ ، زمستان ١٣٨٦ ، صفحه ٤٤
ويژه نامه معماري و شهرسازي
بررسي نقش خدا محوري در معماري مسلمانان
چكيده: پس از ظهور اسلام، معماران مسلمان سعي نموده تا از اصول و اعتقادات اسلامي در آثار خود
بهره گرفته و هنري را ارائه دهند كه از امور عبادي و اعتقادي آنها شكل گيرد و در حد توان ، آثارشان
را به درج هاي از مقبوليت و شايستگي برسانند. موضوع مقاله حاضر در رابطه با بررسي نقش خدا
محوري در معماري مسلمانان است. در اين راستا به اين شاخص از معماري مسلمين توجه شده است
كه معماران مسلمان سعي نموده اند تا با بهره گيري از شعار اصلي توحيد ( لا اله الا الله ) همه محو رها و
اجزاي بنا را متوجه محور اصلي و توجه به او نمايند و غير از او را به ورطه فراموشي بسپارند.

 :: موضوعات مرتبط: آموزش
:: برچسب‌ها: نقش خدا, معماری
تاریخ :  سه شنبه دوازدهم دی 1391
نویسنده :  مصطفی آهنج

                                                                                                

تغيير دكوراسيون تغيير فصل            

 

وقتی تصمیم می گیرید دکوراسیون منزل را تغییر دهید بی تردید باید به عوامل و عناصر متعددی در یک اتاق بیندیشید و برنامه ریزی قابل اجرا و مناسبی جهت مقابله با محدودیت های گوناگونی که در برابر شما وجود دارند داشته باشید علاوه بر یافتن راه حلی عملی برای هر یک از موانع باید در فکر هماهنگی و رابطه صحیحی میان این راه حل ها نیز باشید تا در آخر، نتیجه کار شما مجموعه ای درهم، شلوغ و ناهمگون نباشد. از این رو از زمان و انرژی که شما جهت برنامه ریزی اولیه برای تغییر دکوراسیون یک اتاق صرف می کنید پشیمان نخواهید شد.

 :: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، معاری پایدار، آموزش
:: برچسب‌ها: دکوراسیون داخلی, تغییر فصل
تاریخ :  پنجشنبه هفتم دی 1391
نویسنده :  مصطفی آهنج


مقدمه :
بنا ، ایجاد تعادلی است که درآن معمار قوانین سا زه را درمقابل قوه جاذبه قرار م ید هد. درک این قوانین آسان است
زیرا بدن ما همان نیرو هایی را که بربنا اثرم یگذارد احساس می کند. برای ما آسان است که روی اندا زه یک آجر
قضاوت کنیم، زیرا ازاندازه دست بنا که دیوا ررا با آن می سازد،آگا هی داریم. همین محاسبه را می توان درمو رد تمام
عناصر معماری مورد استفاده قرارداد. ما می توانیم اندازه دری را که انسان باید ازداخل آن عبورکند و ارتفاع پنجره ای
را که ازداخل آن بیرون را نگاه کند حدس بزنیم.:: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، آموزش
:: برچسب‌ها: سازه در معماری, ساختمان
تاریخ :  پنجشنبه هفتم دی 1391
نویسنده :  مصطفی آهنج
اصول و جایگاه معماری سبز:

مقدمه :
بطور کلی فرآیند سبز اینگونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در ه ر
تصمیم گیری باید تمامی جنبه های آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب،ایده بررسی اصول
بصورت مجزا با آن در تضاد قرار می گیرد . در مجموع اصول گوناگونی در ایجاد هر نوع سازه مطرح
است که نقاط مشترک فراوانی را برای بحث دارامی باشند،
با این حال موضوعات ارائه شده مجموعه ای از اصول مختلفی هستند که در نظر گرفتن آنها سبب
ایجاد توازن و پدید آمدن معماری سبز خواهد شد .:: موضوعات مرتبط: آموزش
تاریخ :  پنجشنبه هفتم دی 1391
نویسنده :  مصطفی آهنج
معماری پایدار
چارلز جنكز در آخرین فصل آتابش این مسئله را خاطر نشان می سازد آه نابودی زمين توسط ما منجر به
نابودی ٢٧٠٠٠ گونه زیستی در یكسال می شود یعنی هفتاد و چهار انقراض در یك روز و یا سه نابودی در
یك ساعت! مدارك جدیدتری براساس مجله تایم مورخ ٣١ ژانویه ٢٠٠٠ ، این تعداد را بالاتر نشان می دهد
یعنی صدها انقراض در یك روز!
گرم شدگی آره زمين، نازك شدن لایه ازن بعلت استفاده از انواع آلاینده ها، افزایش آلودگی محيط زیست و
انقراض گونه های زیستی همه و همه با هم می آميزند تا ضرورت بوم شناسی و مسائل زیست محيطی را
برای آینده قابل پيش بينی گردانند. بطوریکه پيشی گرفتن خاآستری در برابر جهان سبز آینده، قابل تأمل
ترین مسئله قرن حاضر به شمار می آید.تاریخ :  پنجشنبه هفتم دی 1391
نویسنده :  مصطفی آهنج
عناصر جزئیات جزء جدایی ناپذیر اجرای هر بناییست و علم به آن از ملزومات کار هر معمار و عمرانی محسوب می شود.

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: مبانی طراحی معماری، معاری پایدار، آموزش
:: برچسب‌ها: عناصر جزئیات, پی, سیمان
تاریخ :  یکشنبه چهاردهم آبان 1391
نویسنده :  مصطفی آهنج

شرکت گروه چااُس (chaosgroup.com) در سال ۱۹۹۷ به منظور ساخت استودیو هنری برای امور گرافیکی و انیمیشن سه بعدی راه اندازی شد.

وی ری در سال ۲۰۰۲ توسط شرکت گروه چاوست  ساخته شد و به بازار معرفی گردید. بر طبق اطلاعات موجود در سایت خود شرکت ،این شرکت بعد از بازخورد گسترده ورژن ابتدایی این پلاگین در تلاش بر آمد تا ورژن های بعدی را با کیفیتی بالاتر تولید کند. وی ری بعد از مدتی تبدیل به راهکاری نجات بخش برای جامعه سه بعدی کار گشت.

وی ری پلاگین کمکی برای نرم افزار های سه بعدی به منظور خروج واقعی تر و لطیف تر در نور، متریال و دیگر جزئیات همچون سایه ها و انعکاس هاست.

وی ری تا کنون برای نرم افزار هایی همچون ۳dsmax ، Maya ، SketchUp ، Rhino و Phonenix FD  تولید گردیده و در بازار موجود می باشد.

 

 :: موضوعات مرتبط: آموزش
معماری (به انگلیسی: Architecture) یا مهرازی هنر و فن طراحی و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هم‌آهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است

معماری، سبک طراحی و شیوه ساخت و ساز ساختمان‌ها و دیگر ساختارهای فیزیکی است

باید معماری را از مهندسی سازه و ساخت و ساز متمایز ساخت. گرچه بسیاری از بناها (نظیر خانه‌ها و مکان‌های عمومی) کاملا در حیطهٔ دانش معماری‌ست، برخی سازه‌ها و بناهای دیگر (مثل یادمان‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و غیره) وجود دارند که در مرزی بین معماری و مهندسی یا معماری و هنر قرار می‌گیرند.